0 Yorum
  69 Okunma 12.11.2014

Dunga, Canerden çok etkilenmiş!

?Sco­la­ri ra­kip­le­ri ana­liz et­mi­yor­du. Dun­ga ile yep­ye­ni bir dö­ne­me gir­dik. Ar­tık da­ha sa­vun­ma­cı bir ta­kım ku­ru­lu­yor. Tür­ki­ye?den Dun­ga?nın pro­fi­li­ne uyan tek oyun­cu Ca­ner Er­kin. Ba­zı maç­la­rı­nı iz­le­miş ve çok et­ki­len­miş?Milli Takım ...

YORUMLAR (0)