BU SİTE SATILIKTIR

0531 294 83 56

Dunga, Türkiye Maçı Öncesi Basın Toplantısı
0 Yorum
  383 Okunma 12.11.2014

Dunga, Türkiye Maçı Öncesi Basın Toplantısı

Bugün oynanacak Türkiye-Brezilya özel maç için dün basının karşısına geçen Brezilya teknik direktörü Dunga basın mensuplarının sorularını yanıtladı...

Sizden önceki Brezilya teknik direktörü Scolari takımda neden başarısız oldu?

YO­RUM: "Sco­la­ri ra­ki­bi ana­liz et­mi­yor­du, bü­tün plan­la­rı sa­de­ce ken­di ta­kı­mı­nı dü­şü­ne­rek ya­pı­yor­du. Al­man­ya kar­şı­sın­da­ki 7-1'lik he­zi­met de bu şe­kil­de ol­du. Oyuncular Al­man­ya'nın ken­di­le­ri­ni çöz­dü­ğü­nü art ar­da 2-3 go­lü yi­yin­ce fark et­tik­ler fa­kat ka­fa­la­rın­da ya­pa­bi­le­cek­le­ri hiç­bir ma­nev­ra yok­tu. Sco­la­ri, Fred'i tek for­vet ola­rak ile­ri­ye koy­muş­tu ve to­pu ala­nın der­hal ona pas ver­me­si­ni is­ti­yor­du. Tak­tik an­la­yı­şı­mız bun­dan iba­ret­ti. Bu şe­kil­de el­de edi­len dördüncülük bi­le bü­yük ba­şa­rı."

SORU: Dunga Brezilya milli takımına ne yenilik getirdi?

YORUM: "Dunga takım kim olursa olsun çok kapsamlı bir şekilde analiz ediyor. En iyilerini ayrı, en kötülerini ayrı inceliyor. Brezilya şimdiye kadar hep hücum futbolcuları ile öne çıkmıştır. Pele, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho gibi... Artık Brezilya'nın futbol anlayışı savunmaya dayalı. Hızlı, teknik, gerektiğinde ileride gol bile arayabilen savunmacılar, oyunu geride kuruyorlar. Onların denetimindeki top orta saha ve forvete iletiliyor. Artık Neymar değil, Filipe Ruiz, Miranda ve Thiago Silva bu takımın en önemli isimleri. Çünkü hem savunmadalar hem de gol arıyorlar."

SORU: Türkiye Milli takım hakkında ne düşünüyor?

YO­RUM: "Dun­ga'nın oyun pro­fi­li­ne Tür­ki­ye Mil­li Ta­kı­mı­’n­dan uyan bir tek futbolcu var, o da  Ca­ner Er­kin. Dun­ga bu futbolcunun ba­zı karşılaşmalarını dik­kat­li­ce iz­le­miş, sa­vun­ma­dan ge­lip oyu­nun gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­ti­re­bil­me­sin­den ol­duk­ça et­ki­len­miş."

YORUMLAR (0)